Începând cu anul 1994 Digitalis a perfecţionat programul "SISTEMA AMBIENTE" ca instrument de gestionare, şi ca suport în implimentarea legislaţiei europene privind protecția sănătății și securității și de protecție a mediului..

Din anul 2001 a realizat un sistem multilingv şi este antrenat în crearea unei reţele internaţionale de schimb a metodei al "SISTEMA AMBIENTE".

DIGITALIS S.r.l. a început în anul 1987 activităţile de dezvoltare informatică aplicată în prevenirea accidentelor la locul de muncă şi în calitatea ambientală a întreprinderilor.
Este casa editorială şi de servicii pentru editura computerizată şi pentru editura în general.

Din anul 1991: a operat pentru realizarea unui sistem informativ adresat agenţiilor şi finalizat în favorizarea: aplicării de tehnologii de proces "curate" , inovaţiei materialelor şi a produselor, optimizării gestionării rezidurilor.

Dezvoltarea industriei în toate zonele de pe planetă și enormul consum de resurse după modelul de producție actual sunt cauza principală a schimbărilor climatice rapide, a migrației și a numeroaselor conflicte armate.
"Sistema Ambiente" este un instrument conceput pentru a oferi tuturor companiilor o metodă și parametri comuni, și în mod special, pentru a controla într-o manieră simplă necesitatea îmbunătățirii managementului..